Κυριακή, 12 Μαϊος 2019 19:44

Ο Δημήτρης Φαββατας στο Best

Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, με το συνδυασμό μας, Δημήτρης Φαββατας σε πάνελ με υποψήφιους άλλων συνδυασμών.

Με καίρια ερωτήματα, που δημιούργησαν αίσθηση, για την στάση και τους ισχυρισμούς άλλων υποψηφίων.