ΑΡΘΡΑ
Αρθρα, δημοσιεύσεις

Οι βασικές αρμοδιότητες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση σε ότι αφορά τις σχολικές μονάδες είναι:

Συντήρηση των σχολικών κτιρίων
Συνέργεια σε δράσεις
Κατανομή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων και της μισθοδοσίας των καθαριστριών που προσλαμβάνονται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Διάθεση κτιρίων σε φορείς για βραχυχρόνιες δράσεις
Κτηριακή υποδομή σχολικών μονάδων -Λειτουργία Κ.Π.Ε.
Των ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ* και ΓΙΑΝΝΗ Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ**
Την ευθύνη για τα παραπάνω έχουν η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και οι 2 Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης( ΦΕΚ 8440/2011 (Β΄ 318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» και όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 310 2/2/2018 /β)

5 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ–5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συντήρηση των σχολικών κτιρίων

Πρόταση 1η: Να προμηθευτεί ο Δήμος την ηλεκτρονική εφαρμογή «Citizenapp Schools» ,η υποβολή των αιτημάτων από τα σχολεία, να γίνεταιαποκλειστικά μέσω αυτής, δίνοντας τη δυνατότητα στην Τεχνική Υπηρεσία και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Συντήρησης να απαντά άμεσα στα αιτήματα που λαμβάνει και να δρομολογούνται αυτόματα.

Τα οφέλη από την χρήση της εφαρμογής «Citizenapp Schools» για τον δήμο, θα είναι: η καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας υποβολής προβλημάτων, η εξοικονόμηση χρόνου του προσωπικού για την καταγραφή, η καλύτερη τεκμηρίωση των αιτημάτων. Θα υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και καλύτερος προγραμματισμός εργασιών των συνεργείων.

Για την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των αιτημάτων θα υπάρχει ειδικό dashboard, στο οποίο δίνονται πληροφορίες για όλα τα αιτήματα, κατηγοριοποιημένα, ανά κατάσταση, ανά σχολείο, καθώς και παρουσίαση σε χάρτη. Διασφαλίζεται έτσι η διαφάνεια και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των σχολείων. Οι διευθυντές των σχολείων θα έχουν άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των αιτημάτων, θα υπάρχει μείωση μετακινήσεων και εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και πλήρες ιστορικό αιτημάτων.

Ενίσχυση του προσωπικού του δήμου ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τα έκτακτα προβλήματα αλλά και οι προγραμματισμένες εργασίες να υλοποιούνται πιο συστηματικά.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Πρόταση 2η :Πρόγραμμα διαλογής «στην πηγή» που να συνδυαστεί με δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών.

Να τοποθετηθούν οργανωμένα καλαίσθητεςειδικές κατασκευές – «γωνιές ανακύκλωσης» στα σχολεία του Δήμου. Οι ειδικές αυτές κατασκευές να λειτουργούν με 4 θέσεις κάδων. Οι «γωνιές ανακύκλωσης» να είναι καλαίσθητες να έχουν κατάλληλο χώρο για φύτευση λουλουδιών.Η κατασκευή τους να τις προστατεύει από φθορές, κλοπές ή καιρικά φαινόμενα. Τα «ρεύματα» ανακύκλωσης να είναι το χαρτί, το πλαστικό, αλουμίνιο – μέταλλο και μικρές ηλεκτρονικές συσκευές. Να συνδυαστεί με κομποστοποίηση της οποίας την ευθύνη θα έχει το αρμόδιο τμήμα του δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Πρόταση 3η : Άμεση αύξηση της επιχορήγησης , ορθολογιστικός τρόπος κατανομής σε ότι αφορά το σύνολο των δήμων αλλά και σε επίπεδο δήμου μας ανά σχολική μονάδα.Η κατανομή στα σχολεία να γίνεται σύμφωνα με τις παραμέτρους του νόμου. Απαλλαγή των σχολείων από τις επιπλέον χρεώσεις της ΔΕΗ. Απαλλαγή από τις χρεώσεις της ΔΕΥΑΚ. Το σύνολο των εσόδων των κυλικείων να αποδίδονται στα σχολεία. Μόνιμες προσλήψεις καθαριστριών και πρόβλεψη ενδιάμεσης απασχόλησής τους στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν ολοήμερα τμήματα.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Πρόταση 4η: Τα απογεύματα και τα σαββατοκύριακα τα προαύλια επιλεγμένων σχολείων στις γειτονιές της πόλης και στα χωριά να μετατρέπονται σε ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

Να υπάρχει συνεργασία με συλλόγους Γονέωνκαι Κηδεμόνων και με πολιτιστικούςσυλλόγους που δρουν στις γειτονιές και στα χωριά για εθελοντική συμμετοχή σε πρόγραμμα ΄΄Ανοιχτά σχολεία΄΄. Ο Δήμος να διασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις προφύλαξης από ζημιές και λεηλασίες των κτιρίων.

Κτηριακή υποδομή σχολικών μονάδων – Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας

Πρόταση 5η: Κατασκευή κτηριακών υποδομών για τη στέγαση των : 4ου Νηπιαγωγείου στη Ράχη, 17ου Δημ. Σχ. στην οδό Σπάρτης, Ειδικού Γυμνασίου. Δημιουργία υποδομών για τη λειτουργία του ΚΠΕ Καλαμάτας στο κτίριο ΄΄ Παναγιώταρου ΄΄στη Μ. Μαντίνεια. Αξιοποίηση των χώρων με τη δημιουργία μουσείων όπως υδροκίνησης.Κατασκευή παιδικών χαρών αρχικά στα προαύλια των 6ου,9ου, και 12ου Νηπιαγωγείων και επέκταση στη συνέχεια.

*Η Ελευθερία Παγουλάτου είναι νηπιαγωγός – MScΕπιστημών Αγωγής

**Ο Γιάννης Χριστόπουλος είναι εκπαιδευτικός – διευθυντής στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Και οι δύο είναι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με το συνδυασμό «Καλαμάτα μπροστά» με υποψήφιο δήμαρχο τον Βασίλη Κοσμόπουλο
foninews.gr