ΑΡΘΡΑ
Αρθρα, δημοσιεύσεις

Στην παρουσίαση της υποψηφιότητάς μου τονίστηκε, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των πόλεων, να προβάλλουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου και του χώρου μας. Απαιτείται γι’ αυτό η ύπαρξη Γραφείου Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου, το οποίο να μπορεί να μετεξελιχθεί σε Διεύθυνση ή κάποια εταιρική μορφή και θα έχει για κύρια αποστολή του τη δημιουργία και ανάδειξη της ταυτότητας της Πόλης και του Δήμου.

Είναι αναγκαία η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με τίτλο «Αυτή είναι η Καλαμάτα» («This is Kalamata»), η οποία θα είναι ο επίσημος οδηγός πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης και θα υποστηρίζει με ψηφιακές καμπάνιες την προβολή της, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής που καταγράφει τα τελευταία χρόνια, ως αξιοπρόσεκτος τουριστικός προορισμός. Για την επιτυχία της προσπάθειας είναι σημαντική η σύμπραξη του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, στην οποία θα συμμετέχουν ο Δήμος, το Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Ξενοδόχων η AEGEAN και όποιος άλλος σύλλογος ή συλλογικότητα με συναφή δράση το επιθυμεί. Δεν είναι τιμητικό για τον Δήμο μας, η επίσημη ιστοσελίδα του να μην είναι τουλάχιστον και στην Αγγλική γλώσσα και να μην είναι ενημερωμένη (πρόεδρος ΔΣ αναφέρεται και σήμερα ο αείμνηστος Παναγιώτης Καρατζέας).

Στόχος πρέπει να είναι εκτός από την ενίσχυση και επιμήκυνση της καλοκαιρινής περιόδου, αφ’ ενός η καθιέρωση της πόλης ως “city break” προορισμός για τα σαββατοκύριακα και τις εορτές και αφ’ ετέρου η προσέλκυση συνεδριακού , αθλητικού, γαστρονομικού και θρησκευτικού τουρισμού, με τη διοργάνωση και προβολή των αντιστοίχων δράσεων και δυνατοτήτων που προσφέρει η πόλη.

Η επιτυχής, για όγδοη συνεχή χρονιά, διοργάνωση του “Σχολείου Τουρισμού”, είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Μία νέα δράση η οποία θα μπορούσε να κινητοποιήσει τόσο τους κατοίκους, όσο και με την κατάλληλη προβολή τους επισκέπτες της πόλης, είναι η διοργάνωση, κατά το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών πόλεων (πρόσφατα στην Βαρκελώνη), της Εβδομάδας της Έξυπνης Πόλης (Smart City Week). Η διοργάνωση αυτή έχει σαν στόχο να ανιχνεύσει τη σχέση μεταξύ ανθρώπων, τεχνολογίας και πόλεων. Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων (συζητήσεις, περπάτημα, εργαστήρια και δράσεις για την εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών) κάτοικοι και επισκέπτες θα προβληματιστούν όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίες μεταβάλλουν τον αστικό χώρο μας, αλλά και τον τρόπο που αυτές επανακαθορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Σε μία τέτοια δράση μπορούν οι πολίτες να δοκιμάσουν την πρόκληση MUV (Urban Mobility Values), η οποία μέσω ενός ψηφιακού εργαλείου και ενός παιχνιδιού, ανιχνεύει αυτόματα το επίπεδο της βιώσιμης κινητικότητας (μετακίνηση με τα πόδια, το ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία) των συμμετεχόντων.

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας. Για να μπορέσει ο Δήμος έγκαιρα να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, οφείλει να προβεί στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες, που θα του εξασφαλίσουν στρατηγικές συμμαχίες.

 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

messinialive.gr