ΑΡΘΡΑ
Αρθρα, δημοσιεύσεις

“Βιώσιμη ορίζεται η Ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να μειωθεί η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες και φιλοδοξίες”

(Παγκόσμια Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη)

Κάθε φιλόδοξος Δήμος ο οποίος προσβλέπει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική του αναβάθμιση οφείλει να έχει ένα Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα με ορίζοντα δεκαετίας το οποίο θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στη συνέχεια οφείλει να χρησιμοποιεί τα εκάστοτε χρηματοδοτικά προγράμματα και τις όποιες άλλες οικονομικές ενισχύσεις ώστε να υλοποιούνται οι δράσεις εκείνες οι οποίες θα εντάσσονται στη λογική του εν λόγω προγράμματος. Η υποψηφιότητα της Καλαμάτας για την ανάδειξή της ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 ήταν μία θαυμάσια ευκαιρία για την εκπόνηση ενός τέτοιου Αναπτυξιακού Προγράμματος η οποία δυστυχώς χάθηκε.

Ωστόσο στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 η πόλη μας έχει τη δυνατότητα να αναδείξει τη δική της στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη όμως δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ένα έργο υποδομής, μια πλατεία, ένας δρόμος, ακόμα και αν πληροί τις απαραίτητες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς η φυσική ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει αφ’ ενός να συνδυάζεται με μέτρα που προωθούν την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και αφ’ ετέρου να έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών στις οποίες θα εμπλέκονται οι πολίτες, οι συλλογικότητες, η τοπική οικονομία και τα διάφορα επίπεδα της κεντρικής διοίκησης.

Το πρόγραμμα για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της Καλαμάτας δεν μπορεί να αναφέρεται σε δύο διακριτές μεταξύ τους περιοχές, παραλιακό μέτωπο και ιστορικό κέντρο, χωρίς να περιλαμβάνει πράσινες διαδρομές διασύνδεσής τους. Αυτές πρέπει είναι η οδός Αριστομένους και ο άξονας του Νέδοντα (οδοί Σπάρτης και Αρτέμιδος). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον άξονα του Νέδοντα καθώς είναι αυτός ο οποίος συνδέει το περιβαλλοντικό πάρκο (η κατασκευή και η ανάπτυξή του αποτελεί μεγάλο στοίχημα για την πόλη), το Ιστορικό Κέντρο, το Σιδηροδρομικό Σταθμό, το Μέγαρο Χορού και το Παραλιακό Μέτωπο, ενώ παράλληλα αποτελεί και την είσοδο στον κεντρικό πυρήνα της πόλης.

Τα έργα της αστικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης στις περιοχές του προγράμματος τα οποία έχουν ανακοινωθεί από τη Δημοτική Αρχή έχουν κόστος πολλαπλάσιο των 5.000.000,00 ευρώ που είναι διαθέσιμα για το σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια οι υποδομές οι οποίες θα επιλεγούν, αφού πρώτα καθορισθεί ο κομβικός για το παραλιακό μέτωπο ρόλος της οδού Ναυαρίνου (κυκλοφορία σε δύο κατευθύνσεις; -μονόδρομος;- πεζόδρομος; – συνδυασμός των δύο τελευταίων;), πρέπει να μην έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα ώστε να καλυφθεί όλο το εύρος του χώρου που εντάχθηκε στο πρόγραμμα, αλλά ουσιαστικό με πολλαπλασιαστική αύξηση των επιπτώσεων και να εξυπηρετούν ταυτόχρονα το όραμα να αναδειχθεί η Καλαμάτα ως:

«Πράσινη Πόλη», με την αξιοποίηση ενεργειακών τεχνολογιών στις δημόσιες υποδομές και λειτουργίες καθώς και με τη συμβολή της στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος σε συνδυασμό με παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
«Έξυπνη Πόλη», με την ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών οι οποίες βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις, προσελκύουν τους νέους και δημιουργούν νεοφυείς επιχειρήσεις.
«Βιώσιμη Πόλη», με την αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών, κυκλοφοριακών και κοινωνικών παρεμβάσεων και υπηρεσιών.
«Γαλάζια Πόλη», προσανατολισμένη στις θαλάσσιες δραστηριότητες και στη γαλάζια οικονομία – ανάπτυξη με έμφαση στις δράσεις για τον τουρισμό και το ναυταθλητισμό.
Του Βασίλη Κοσμόπουλου, Πολιτικού Μηχανικού messinia24.gr