ΑΡΘΡΑ
Αρθρα, δημοσιεύσεις

Οι Αστικές Αναπλάσεις στη χώρα μας (η Καλαμάτα δεν αποτελεί εξαίρεση) είναι συνυφασμένες συνήθως με τις πλακοστρώσεις των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων, κυρίως πλατειών και πεζοδρομίων, ή την επέκτασή τους πάλι με πλακοστρώσεις.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη η έννοια της Αστικής Ανάπλασης σε μία Βιώσιμη Πόλη προσλαμβάνει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά καθώς συνδυάζει τη χρηστικότητα με τη βελτίωση των τοπικών περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Στην επισυναπτόμενη φωτογραφία φαίνεται η ανάπλαση μιας πλατείας στην περιοχή Hammarby Sjostad της Στοκχόλμης με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά (είναι εντυπωσιακή η ομοιότητα) της κεντρικής πλατείας της Καλαμάτας. Οι διαφορές ως προς τη φιλοσοφία της ανάπλασης είναι τεράστιες, παρά το γεγονός ότι η Στοκχόλμη δεν έχει την ηλιοφάνεια της Καλαμάτας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανάπλαση αυτή έγινε στο πλαίσιο του Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της περιοχής. Σε τέτοιες παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουμε.

Βασίλης Κοσμόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας