ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Συνεντεύξεις υποψηφίων

Συνεχίζοντας τον κύκλο που άνοιξε το περασμένο Σαββατοκύριακο, η “Ε” παρουσιάζει τη συγκεκριμένη θέση των υποψήφιων δημάρχων Καλαμάτας για ένα ακόμα σοβαρό θέμα που αναμένεται να απασχολήσει το δήμο, την κοινωνία και την οικονομία της πόλης και της Μεσσηνίας την αμέσως επόμενη περίοδο.

Συγκεκριμένα, αφορά το μέλλον και την προοπτική αξιοποίησης του στρατοπέδου του 9ου Συντάγματος Πεζικού, που έχει καταργηθεί ως κέντρο νεοσυλλέκτων, αλλά παραμένει σε στρατιωτική χρήση και στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι Καλαμάτας απαντούν στο ερώτημα: “Ποια είναι η άποψή σας για την αξιοποίηση των 220 στρεμμάτων που θα ελευθερωθούν στο Στρατόπεδο της Καλαμάτας;”.

Ελένη Αλειφέρη

“Θέση μας είναι ότι για εθνικούς, ιστορικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους, το στρατόπεδο «Παπαφλέσσα» θα πρέπει να παραμείνει ενεργό ως Κέντρο Νεοσυλλέκτων διότι, επιπλέον, διαθέτει τις καλύτερες προϋποθέσεις: άριστες κλιματολογικές συνθήκες, τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις εκπαιδεύσεως και διαβιώσεως οπλιτών, χωρίς μεγάλο κόστος συντήρησης.

Αν όμως αναγκαίοι, απολύτως πειστικοί και τεκμηριωμένοι στρατιωτικοί σχεδιασμοί -οι οποίοι, οφείλω να πω ότι, μέχρι τώρα δεν έχουν παρουσιαστεί- επιβάλλουν την αναστολή λειτουργίας του και μόνο, δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να αποχαρακτηριστεί από στρατιωτικός χώρος. Πρέπει να διευκρινίσω, για να γνωρίζουν όλοι, ότι είναι άλλο η αναστολή της λειτουργίας του στρατοπέδου και άλλο ο αποχαρακτηρισμός του χώρου από στρατιωτικός.

Σε εκείνη την περίπτωση αναστολής λειτουργίας, όπου θα υπάρξει το ενδεχόμενο για διαφορετική χρήση και μόνο του χώρου, θα πρέπει να γίνει ευρεία διαβούλευση - συμφωνία και πρόταση από τον δήμο, τους φορείς και την κοινωνία της πόλης και της Μεσσηνίας ευρύτερα. Αλλωστε, η έκταση είναι τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να υποστηρίξει και να χρησιμοποιηθεί πέραν της μίας κοινωνικής - διοικητικής - αναπτυξιακής δραστηριότητας. Γι’ αυτό χρειάζεται συζήτηση, σύνθεση και συμφωνία απόψεων”.

Παναγιώτης Αλούπης

“Ο σχεδιασμός οφείλει να λαμβάνει πραγματικά στοιχεία και όχι σενάρια αμφίβολης προέλευσης. Κατ' αρχάς η έκταση του στρατοπέδου αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Τ.ΕΘ.Α (Ταμείο Εθνικής Αμυνας). Επομένως απαιτείται πρώτα η παραχώρηση ολοκλήρου ή τμήματος αυτού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για ώριμο σχεδιασμό. Οι παράμετροι που οδήγησαν στην βεβιασμένη απόφαση, για μεταφορά των κέντρων εκπαίδευσης στην παραμεθόριο, στο σύνολό τους επιβαρύνθηκαν. Συγκεκριμένα περισσότερα επιχειρησιακά και λειτουργικά προβλήματα δημιούργησε η μεταφορά παρά έλυσε, το δε λειτουργικό κόστος στην παραμεθόριο εκτοξεύθηκε.

Επομένως όλα συνηγορούν στην άμεση επαναλειτουργία ενός χρηστικού στρατοπέδου, από τα πλέον σύγχρονα της χώρας, από μία επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία που δεν θα την βαρύνει η ατυχής απόφαση του κλεισίματός του.

Στο ευφάνταστο σενάριο της όποιας παραχώρησης αυτού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα προβλεπόμενα από το ΓΠΣ ή το αναθεωρημένο ή από σημειακή μεταβολή του. Οικονομικοτεχνική μελέτη για βιωσιμότητα των προβλεπομένων εκ του σχεδιασμού, χωρίς επιβάρυνση των δημοτών. Κατασκευές σε αγαστή συνύπαρξη με το Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέδοντα θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τις αθλητικές υποδομές του Δήμου Καλαμάτας όπως: Συνεδριακό κέντρο, προπονητικό κέντρο και κλειστό κολυμβητήριο διεθνών προδιαγραφών κλπ., εγνωσμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα, αναψυκτήρια, ελεύθεροι χώροι αναψυχής - πρασίνου, δίκτυο ποδηλατοδρόμων και μονοπατιών σε συνέχεια των δικτύων του Πάρκου Νέδοντα”.

Μιχάλης Αντωνόπουλος

“Ο σημαντικός από άποψη θέσης και έκτασης χώρος του Στρατοπέδου Καλαμάτας, που η κατάργησή του αναμένεται να έχει επιπτώσεις και στην οικονομική ζωή της πόλης, έχει τεράστιες προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του δήμου. Προτείνεται να περάσει στο δήμο ως ιδιοκτησία, αν όχι στο σύνολό του, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος του. Οι δομές που υπάρχουν θα πρέπει αφενός να αξιοποιηθούν και αφετέρου να ενισχυθούν και να αναβαθμισθούν.

Η αξιοποίηση αφορά τη μεταφορά υπηρεσιών και δομών της πόλης, αφενός, και τη χρήση για αναψυχή και τουριστικές δραστηριότητες αφετέρου. Συγκεκριμένα κρίνεται αναγκαίο το νότιο τμήμα του να χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το βορειότερο τμήμα του να χρησιμοποιηθεί ως θεματικό πάρκο για προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ανάλογα με τις θεματικές ενότητες που θα φιλοξενεί. Αυτό που παραμένει, το ένα τρίτο περίπου της συνολικής έκτασης, να αποκατασταθεί και να αναπτυχθεί ένα μεγάλο περιαστικό πάρκο αναψυχής ελεύθερο προς χρήση από τους δημότες με την προοπτική και το σχεδιασμό για τη λειτουργία αθλητικών δομών που λείπουν από την πόλη ή υπολειτουργούν”.

Θανάσης Βασιλόπουλος

“Ο χώρος του στρατοπέδου αποτελεί παραδοσιακά έναν χώρο ιδιαίτερης σημασίας για τους δημότες και τον δήμο μας. Παρότι δεν αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Καλαμάτας, πρόθεσή μας είναι η διεκδίκηση της παραχώρησής του, μέσω ειδικού πρωτοκόλλου με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, προς το δήμο μας. Εφόσον προκύψει αυτό, τότε οφείλουμε να τον διαχειριστούμε με ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα. Θα πρέπει να τεθεί το θέμα σε δημόσια διαβούλευση τόσο στους φορείς όσο και στους δημότες της πόλης, ώστε από τις ζυμώσεις και τις συζητήσεις να αναδειχθούν οι βέλτιστες επιλογές.

Είναι γεγονός πως η δυναμική του χώρου δεν είναι μονοσήμαντη, αλλά έχει πολλαπλές συντεταγμένες, όπως η τουριστική, οικολογική, πολεοδομική, αθλητική, πολιτιστική κ.ά.

Θα πρέπει να συμπεριληφθούν προτάσεις, όπως: Η διατήρηση του κτηρίου κέντρου διοίκησης στρατοπέδου και η ενδεχόμενη μετατροπή του σε μουσείο του ένδοξου 9ου Συντάγματος Πεζικού με αρχειακό υλικό κλπ. Διατήρηση ορισμένων στρατώνων και διαμόρφωσή τους για πολιτιστικές δράσεις, εκθέσεις γκαλερί κλπ. Χωροθέτηση πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Χωροθέτηση πάρκου ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ζώων. Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως ανοικτά γήπεδα τένις, μπάσκετ, υπαίθριο γυμναστήριο, κολυμβητήριο με ανοιχτές και κλειστές εγκαταστάσεις. Ανάπτυξη ποδηλατικής διαδρομής. Δημιουργία παιδικής χαράς. Κατασκευή αναψυκτηρίου σε έναν χώρο πάρκου με ανοιχτές εκτάσεις πρασίνου και πλήθος δέντρων που θα αναδεικνύουν πρωτευόντως το φυσικό κάλλος της έκτασης. Χώρος θερινού σινεμά. Χρήση ενός εκ των κτηρίων για τη δημιουργία θερμοκοιτίδων νεοφυούς επιχειρηματικότητας, καθώς και άλλες δομές που είναι απαραίτητες στο Δήμο Καλαμάτας”.

Βασίλης Κοσμόπουλος

“Το στρατόπεδο της Καλαμάτας ανήκει στο κράτος, και το εάν και πότε θα σταματήσει η σημερινή του χρήση εξαρτάται από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας και από την αναγκαία συνεννόηση που πρέπει να γίνει με αυτό, για την παραχώρηση στο δήμο.

Η πιθανή διαφορετική του αξιοποίηση οφείλει να γίνει ύστερα από διαβούλευση με τους δημότες. Πιστεύοντας ότι δεν πρέπει να συγκεντρωθούν σε αυτόν το χώρο πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους χρήσεις, προτείνουμε την αξιοποίησή του:

είτε ως Πολιτιστικό - Αθλητικό Κέντρο, που θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου (κατασκευή πάρκου), στάδιο με γήπεδο ποδοσφαίρου, κλειστό γήπεδο μπάσκετ, κολυμβητήριο, άλλους υπαίθριους χώρους άθλησης και πολιτισμού, καθώς και κέντρο (κάμπους) φιλοξενίας ατόμων με αυτισμό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κατά την πρόταση του σεβασμιότατου μητροπολίτη μας. Αυτό θα σημάνει τη μεταφορά του σταδίου από τη σημερινή του θέση και την ελευθέρωση 40 στρεμμάτων, για την αξιοποίησή τους από το δήμο.
είτε ως Τουριστική Μονάδα, με την υποχρέωση στην επένδυση να συμπεριληφθούν δράσεις για την ανάδειξη και αξιοποίηση του Ταϋγέτου”.

Τόνια Κουζή

“Η έκταση του στρατοπέδου ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Αν αυτό αποφασίσει να μην τη χρησιμοποιήσει ή να τη χρησιμοποιήσει εν μέρει, η έκταση αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον ιδανικότερο τρόπο προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων. Ενας σχεδιασμός για το σύνολο της έκτασης θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια μικτή αξιοποίηση, με τη μισή έκταση να παραχωρείται έναντι τιμήματος για δημιουργία τουριστική μονάδας (για παράδειγμα, το Navarino Waterfront στην Γιάλοβα γίνεται σε έκταση 130 στρεμμάτων) και την υπόλοιπη να στεγάζει ένα τεχνολογικό πάρκο με στόχευση στην πράσινη ενέργεια (γειτνιάζει άλλωστε με το περιβαλλοντικό πάρκο Νέδοντα), που ενταγμένο σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλάνο θα προσέλκυε αντίστοιχες εταιρείες και πανεπιστημιακά ιδρύματα και η χρηματοδότηση του οποίου θα πρόκυπτε εν πολλοίς από το προαναφερθέν τίμημα.

Η όποια πρόταση βέβαια τελικά προκριθεί θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής σκέψης και συζήτησης. Η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας είναι τεράστια ευθύνη και πρέπει να γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικά”.

Δημήτρης Κουκούτσης

“Είχα δηλώσει και δημόσια την αντίθεσή μου στο κλείσιμο του στρατοπέδου στην πόλη μας, όχι τόσο για λόγους ιστορικούς ή για την τοπική οικονομία (τους λόγους αυτούς μπορούν να τους επικαλεστούν και η Τρίπολη ή το Μεσολόγγι...), αλλά κυρίως για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Το στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού διαθέτει άρτιες εγκαταστάσεις, η πόλη έχει το ιδανικό κλίμα και το κυριότερο είναι ότι υπάρχουν οι υποδομές που το καθιστούν υπόδειγμα. Παρά ταύτα αποφασίστηκε το κλείσιμό του στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του στρατεύματος, χωρίς η τοπική κοινωνία να έχει τον -έστω και υποτυπώδη- λόγο. Μάλιστα ειπώθηκε το εξής αμίμητο ότι τα κονδύλια που πηγαίνουν για την λειτουργία «αχρείαστων» στρατοπέδων, θα αποτελούσαν το δημοσιονομικό ισοδύναμο για να περισωθούν τα μισθολόγια των ενστόλων.

Tελικά η περιουσία αυτή των 220 στρεμμάτων που βρίσκεται σε μιά υπέροχη θέση πρέπει να αξιοποιηθεί όσον το δυνατόν καλύτερα, πάντα πρός όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ο χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί και να αντιμετωπιστεί ενιαία. Επ' ουδενί δεν πρέπει να περάσει από το μυαλό των ιθυνόντων ότι η χρήση θα είναι τύπου «real-estate» και ουσιαστικά στον ιδιωτικό τομέα. Οι ενδεδειγμένες λύσεις είναι στην κατεύθυνση της στέγασης κρατικών υπηρεσιών -έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσβάσταχτα ενοίκια- και μητροπολιτικού πάρκου”.

Mανώλης Μάκαρης

“Η ουσιαστική αξιοποίηση του στρατοπέδου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για την Καλαμάτα. Είναι μια έκταση 220 στρεμμάτων, σε σημαντική γεωγραφική θέση -δίπλα στην κοιλάδα του Νέδοντα- που επιβάλλεται να αποφέρει πολλαπλό κοινωνικό και περιβαλλοντικό κέρδος για την πόλη μας.

Πρότασή μας είναι η μετατροπή του σε ένα υπερτοπικό πάρκο πολυχρηστικού χαρακτήρα με κύρια στοιχεία τη διατήρηση και την ενίσχυση του πρασίνου -γνωστή η έλλειψη οργανωμένων χώρων πρασίνου στην πόλη μας με συνέπειες στο μικροκλίμα του άστεως-, τη δημιουργία χώρων αναψυχής και αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων με δυνατότητα χρήσης από όλους τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό θα λειτουργήσουν μόνιμες δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης, καθώς και κοινωνικές δομές εκπαίδευσης και φιλοξενίας ΑμεΑ.

Σαφώς, όμως, πριν ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις και για την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή τους και στη συνέχεια να τεθούν οι προτάσεις σε εκτεταμένη διαβούλευση σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να γίνει πράξη η βέλτιστη λύση”.

Δημήτρης Οικονομάκος

“Το στρατόπεδο της Καλαμάτας, όπως και όλης της Ελλάδας, είναι στην ευθύνη του υπουργείου Αμυνας και όχι του δήμου. Δυστυχώς, όμως, το στρατιωτικό δόγμα που υπαγορεύεται από το ΝΑΤΟ (που χρυσοπληρώνουμε 4 δισ.) και οι μνημονιακές συμφωνίες για εξοικονόμηση πόρων «υποβαθμίζουν» το στρατόπεδο. Ενα στρατόπεδο που ήταν και είναι πεδίο ρουσφετιού για όλους τους βουλευτές, την εκκλησία και άλλους παράγοντες.

Τους φαντάρους και τους μόνιμους στρατιωτικούς οι άλλες δυνάμεις τους βλέπουν σαν «τόνωση της τοπικής οικονομίας», δηλαδή για σουβλάκια, ενοικιαζόμενα, καφέ κ.λπ. Ως πελάτες, δηλαδή, για να τους ξεζουμίσουμε.

Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται και τα παιδιά των Καλαματιανών στις άλλες πόλεις. Εμείς τους βλέπουμε σαν παιδιά του λαού που πρέπει να έχουν δωρεάν μετακίνηση, διατροφή και αντίστοιχα το μόνιμο προσωπικό. Αν περάσει στα χέρια του δήμου η έκταση, θα πρέπει να την αξιοποιήσει για πολιτιστικούς - αθλητικούς σκοπούς, παιδικές χαρές, εργατικές κατοικίες, μακριά από ιδιωτικά συμφέροντα που ήδη τρίβουν τα χέρια τους”.

Μαρία Οικονομάκου

“Κατ' αρχάς να ξεκαθαρίσουμε πως ακόμα δεν είναι σίγουρο αν και πότε θα «ελευθερωθούν». Ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης έκτασης είναι οι Ενοπλες Δυνάμεις, κάτι που σίγουρα θα παίξει πρωταρχικό ρόλο σχετικά με την περαιτέρω διαχείρισή της. Ωστόσο, εμείς θα επιμείνουμε σε διαβούλευση -εφόσον υπάρξει- με γνώμονα τις ανάγκες των δημοτών μας.

Μια από αυτές είναι το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε καθημερινή βάση, με πρωινό αλλά και απογευματινό ωράριο. Σκοπός του είναι να προσφέρει στους ωφελούμενους ένα πλαίσιο κατάκτησης μεγαλύτερης αυτονομίας, νέων δεξιοτήτων, κοινωνικοποίησης, αλλά και επιπέδου ζωής γενικότερα.

Περαιτέρω, καθώς τα 220 στρέμματα είναι αδιαμφισβήτητα μια ιδιαίτερα μεγάλη έκταση, θα είμαστε αρωγοί αλλά και υποστηρικτές οποιασδήποτε ολοκληρωμένης πρότασης που θα αφορά τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, αλλά και της καινοτομίας. Το μέλλον είναι ήδη εδώ κι εμείς επιβάλλεται να φανούμε αντάξιοι των περιστάσεων”.

Βασίλης Τζαμουράνης

“Ως γνωστόν, το νέο στρατόπεδο της Καλαμάτας ανήκει στην ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ, του Ταμείου Εθνικής Αμυνας. Κατασκευάστηκε μετά τους σεισμούς για τη στέγαση του 9ου Συντάγματος Πεζικού, γι' αυτό σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες στρατιωτικής μονάδας. Ισως πρόκειται για το νεότερο και το πλέον σύγχρονο στρατόπεδο της χώρας μας.

Θεωρώ λοιπόν ότι είναι προς το συμφέρον της πόλης και της ευρύτερης περιοχής να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ως στρατιωτική μονάδα, όπως είναι και ο σχεδιασμός του, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του. Επιπλέον, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι το ΤΕΘΑ προτίθεται να διαθέσει τον χώρο αυτόν.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η προσπάθεια για τη συνέχιση της λειτουργίας του δεν οδηγήσει πουθενά, τότε πραγματικά θα πρέπει ο δήμος να διεκδικήσει τον συγκεκριμένο χώρο από το ΤΕΘΑ και από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, προκειμένου να τον αξιοποιήσει σύμφωνα με την αναπτυξιακή κατεύθυνση του δήμου και της ευρύτερης περιοχής. Οι χρήσεις για έναν τόσο μεγάλο χώρο θα προκύψουν στη συνέχεια, ύστερα από εξαντλητικό διάλογο με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας”.
eleftheriaonline.gr