ΤΥΠΟΣ
Ειδήσεις, δημοσιεύματα

Τη συνεργασία τους με τον υποψήφιο δήμαρχο Καλαμάτας, Βασίλη Κοσμόπουλο, επικεφαλής του συνδυασμού “Καλαμάτα Μπροστά”, ανακοίνωσαν οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, προερχόμενοι από την παράταξη “Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες” Δημήτρης Φαββατάς, Στάθης Σταματόπουλος και Κώστας Γεωργακίλας.

Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι ο Βασίλης Κοσμόπουλος και ο συνδυασμός του διαθέτουν ισχυρή πολιτική βούληση για την υλοποίηση προγραμματικών θέσεων που υποστηρίζουν…

Ειδικότερα η ανακοίνωσή συνεργασίας των τριών ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων Καλαμάτας έχει ως εξής:

“Ο χρόνος πλησιάζει και φθάνουμε στην τελική ευθεία προς την ημερομηνία των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι αυτές οι εκλογές θα γίνουν με το νέο νόμο, τον επονομαζόμενο ''Κλεισθένη'' , που, στην πρώτη του φάση, φαίνεται ότι διαμορφώνει θετικούς όρους μετασχηματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της και αναβαθμίζει τη σχέση της με την τοπική κοινωνία.

Η διεξαγωγή των εκλογών με το σύστημα της απλής αναλογικής είναι το εμβληματικό στοιχείο για τη διαμόρφωση αυτών των όρων, αφού δημιουργεί νέους συσχετισμούς, περιορίζει το δημαρχοκεντρικό πρότυπο και οδηγεί σε συνεργασίες, με προγραμματικές συγκλίσεις και κατ’ επέκταση στην αναζήτηση των μεγάλων κοινωνικών συναινέσεων.

Το νέο αυτό σκηνικό μεταθέτει τον πολιτικό ανταγωνισμό, από την προσωπική αντιπαράθεση, στο προγραμματικό πεδίο, που αποτελεί την επιθυμητή και αναγκαία συνθήκη, για την ανάδειξη των κοινών προβλημάτων και τη μετατροπή των διαφορετικών απόψεων σε δημιουργικές προωθητικές συνθέσεις.

Η αναμόρφωση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των πραγμάτων, θα είναι πλέον επιβεβλημένη, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες θεσμικές ρυθμίσεις, που προωθούν διαδικασίες διαφάνειας και συμμετοχής κοινωνικών φορέων και πολιτών.

Πεδίο σύνθεσης απόψεων, μεταξύ των παρατάξεων, μπορεί και πρέπει να είναι – μεταξύ άλλων - τα πιο κάτω ζητήματα:

1] Η νέα οικονομική λειτουργία του Δήμου, που θα προϋποθέτει συναίνεση στα ουσιώδη, που έχουν σχέση με τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη, με τα νέα τετραετή επιχειρησιακά προγράμματα, με την ένταξη των προϋπολογισμών και των τεχνικών προγραμμάτων στην ενιαία συνεκτική αναπτυξιακή στρατηγική, με κοινωνικό πρόσημο και όρους αλληλεγγύης.

2] Η νέα διοικητική λειτουργία του Δήμου, που θα περιλαμβάνει την καθολική ψηφιοποίηση των αρχείων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και πιστοποιητικών και την ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού. Η μετάβαση του δήμου στην ψηφιακή εποχή, θα αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μιας σύγχρονης και έξυπνης πόλης. Οι νέες τεχνολογίες εξοικονομούν πόρους, αναβαθμίζουν τις εργασιακές συνθήκες και το βιοτικό επίπεδο της πόλης.

3] Στο επίπεδο του χωρικού σχεδιασμού, όλη η διαδικασία αναλαμβάνεται από τους Δήμους και η αντικατάσταση των παλαιότερων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, με την κατάρτιση νέων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, μπορεί και πρέπει να γίνει η ευκαιρία για ένα επιτελικό σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας της πόλης, που πέρα από τη ρυμοτόμηση και την οικοδομική τακτοποίηση, να συνδυάζει και την οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων, του συνόλου των εμπορικών δραστηριοτήτων, το κυκλοφοριακό, την σύγχρονη αστική ανάπτυξη, την παραλιακή ζώνη και το ιστορικό κέντρο.

4] Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι συνυφασμένη με τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής. Με δεδομένο τη μεγάλη καθυστέρηση να συμμορφωθούμε στα διαχειριστικά πρότυπα της Ευρώπης και τον κίνδυνο επιβολής προστίμων με μετακύλιση της επιβάρυνσης στους δημότες, επιβάλλεται η υλοποίηση όσων προβλέπονται από τον ΕΣΔΑ και τα Αναθεωρημένα Περιφερειακά Σχέδια. Η δημιουργία μικρών αποκεντρωμένων υποδομών ανακύκλωσης, τα πράσινα σημεία, οι διαδημοτικές μονάδες κομποστοποίησης, είναι μερικά από τα σύγχρονα εργαλεία, που ενισχύουν τη διαλογή στην πηγή, με πολλαπλά οφέλη στους δημότες. Ο Δήμος θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα την οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων - κινούμενος στην κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας και της ενίσχυσης της Ανακύκλωσης.

5] Αθλητισμός : Στόχος του Δήμου θα πρέπει να είναι η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου μοντέλου ισόρροπης αθλητικής ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη συμμετοχή των δημοτών στα προγράμματα άθλησης.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων (νέων και υφιστάμενων), στο οποίο να υλοποιείται πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων, σε όλες τις περιοχές του δήμου, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη του μαζικού – λαϊκού αθλητισμού, τη σύνδεση του αθλητισμού, σε τοπικό επίπεδο, με την εκπαίδευση, με τον τουρισμό, με τον πολιτισμό και με άλλες δραστηριότητες.

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα επίμαχα ζητήματα, που μας συγκινούν και ενισχύουν τις προθέσεις μας, για συμβολή σε μια ουσιαστική συζήτηση και συνακόλουθα στη λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων. Η πρόταξή τους ως αντικείμενο συζήτησης στην πρόσκληση διαλόγου είναι κίνητρο συμμετοχής και ευκαιρία για μετεκλογικές συνεννοήσεις, που θα βάλουν το δήμο στη λειτουργία των πραγματικών του αρμοδιοτήτων.

Συγχρόνως, έχουμε στο μυαλό μας ότι, οι προτάσεις , οι ιδέες, οι συζητήσεις, η ανταλλαγή επιχειρημάτων και ο εν γένει διάλογος, θα πρέπει να καταλήγουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις και σε μετρήσιμα αποτελέσματα, πράγματα που όμως προϋποθέτουν την ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης των ανθρώπων, που θα αναλάβουν την τύχη της πόλης, για την υλοποίησή τους.

Χαιρόμαστε που, στην αναζήτησή μας αυτή, βρήκαμε ανταπόκριση από τον υποψήφιο Δήμαρχο Καλαμάτας, κ. Βασίλη Κοσμόπουλο, επικεφαλής του συνδυασμού ''ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ'' . Σε κοινή συνάντηση συνεννόησης, συμφωνήσαμε και επικυρώσαμε τη συνεργασία μας και δώσαμε αμοιβαία υπόσχεση δέσμευσης για έναν αγώνα, με ήθος, αξιοπρέπεια και πολιτισμό, έτσι όπως αξίζει στην πόλη μας και στους δημότες της.

Επειδή είμαστε βέβαιοι ότι, υποψήφιοι, με τις ίδιες ανησυχίες και προθέσεις, υπάρχουν και στους άλλους συνδυασμούς, οι προγραμματικές μας αντιπαραθέσεις φιλοδοξούμε να είναι εποικοδομητικές, ώστε να μας οδηγήσουν στις αναγκαίες μετεκλογικές συνεννοήσεις και συνεργασίες.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:

Γεωργακίλας Κωνσταντίνος

Σταματόπουλος Ευστάθιος

Φαββατάς Δημήτριος”.


kalamatajournal.gr