ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Την Κυριακή, 12 Μαίου, ο υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας Βασίλης Κοσμόπουλος, επισκέφτηκε το Πήδημα και τα Αρφαρά, συνοδευόμενος από υποψηφίους του συνδυασμού «Καλαμάτα μπροστά».

Παρουσίασε στοιχεία του προγράμματος του, με τις παρακάτω προτεραιότητες:

·Αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής με συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

·Δρομολόγηση δικτύου αποχέτευσης.

·Βελτίωση οδικού δικτύου, δημοτικού φωτισμού, καθαριότητας.

·Διάνοιξη και συντήρηση των αγροτικών δρόμων.

·Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας ( κτηνοτροφία – καλλιέργεια και τυποποίηση κυρίως ελιάς κτλ)

·Ανάδειξη φυσικού κάλλους της ευρύτερης περιοχής μέσω ένταξης των γειτονικών ποταμιών σε «δίκτυα πόλεων» με ποτάμια και για την καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

·Στόχος σταθερός η ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών διαμερισμάτων με την ύπαρξη πρόσθετου, ξεχωριστού προϋπολογισμού για έργα που αφορούν Τοπικά Διαμερίσματα, με προτεραιότητες που θέτουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, μέσω των τοπικών συμβουλίων τους.

Τέλος, προέκυψε ξεχωριστός και έντονος προβληματισμός των κατοίκων σχετικά με τις κλοπές και την ασφάλειά τους. Ακολούθησε διάλογος και κατατέθηκαν από τους κατοίκους πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη των παραπάνω φαινομένων.