ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Η ένταξη της Καλαμάτας στα δίκτυα πρωτοπόρων και καινοτόμων πόλεων (σε δίκτυα αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, ενεργειακά, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τις ρομποτικές εφαρμογές) θα τονίσει την ποιοτική αναβάθμισή της και θα αξιοποιήσει τις προοπτικές που προσφέρει η ευρωπαϊκή διάσταση.

Η προσπάθεια αυτή θα υποστηριχθεί με την παρουσία της στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διεργασίες, μέσα από την Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ και τη διπλωματία των πόλεων. Προς τούτο θα δημιουργήσουμε άμεσα στο δήμο Γραφείο Ευρωπαϊκών Σχέσεων, το οποίο αφού ανιχνεύσει τις ευκαιρίες και τις προτεραιότητες που προσφέρει η Ε.Ε., γνωρίζοντας την απαραίτητη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί, θα μπορέσει συνεργαζόμενο με αξιόπιστους εταίρους από την Ελλάδα και από άλλες χώρες να υλοποιήσει επιτυχημένα προγράμματα.

Για το σκοπό αυτό τις προηγούμενες ημέρες ταξίδεψα στις Βρυξέλλες όπου είχα την ευκαιρία να λάβω πλήρη ενημέρωση για τα τρέχοντα αναπτυξιακά προγράμματα. Συναντήθηκα με τον πρόεδρο της ΕτΠ Karl-Heinz Lambertz, τον αντιπρόεδρο της Ενωσης Δημάρχων της Γαλλίας με χαρτοφυλάκιο τα ευρωπαϊκά θέματα Christophe Rouillon, το μέλος του Περιφερειακού Κοινοβουλίου της Ρηνανίας - Παλατινάτου Heijo Hofer και από τη Γενική Διεύθυνση της EAC με τον Yves Lelostecque (αθλητισμός), την Chrystalla Petridou (εκμάθηση ενηλίκων), τον Μιχάλη Μοσχοβάκο (εθελοντισμός) και τον Sylvain Pasqua (πολιτισμός), προκειμένου να πληροφορηθώ από πρώτο χέρι τις δυνατότητες που υπάρχουν και πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν. Οι άξονες αυτοί μέσα από τη χρηματοδότησή τους από τα κατάλληλα ευρωπαϊκά προγράμματα και την επιδιωκόμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της πόλης και την ανάδειξη του τουριστικού της αποτυπώματος (πόλη προορισμός) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10