ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Καλαμάτας με την ένταξή της στα δίκτυα πρωτοπόρων και καινοτόμων πόλεων (σε δίκτυα αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, ενεργειακά, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τις ρομποτικές εφαρμογές). Αυτό θα τονίσει την ποιοτική αναβάθμιση της και θα αξιοποιήσει τις προοπτικές που προσφέρει η ευρωπαϊκή διάσταση. Η προσπάθεια αυτή θα υποστηριχθεί με την παρουσία της στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς διεργασίες, μέσα από την Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ και τη Διπλωματία των Πόλεων. Για το σκοπό αυτό τις προηγούμενες ημέρες ταξίδεψα στις Βρυξέλλες όπου είχα την ευκαιρία να λάβω πλήρη ενημέρωση για τα τρέχοντα αναπτυξιακά προγράμματα καθώς συναντήθηκα με σημαντικά στελέχη τόσο της Επιτροπής των Περιφερειών όσο και της Γενικής Διεύθυνσης EAC.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Ο Πρόεδρος της ΕτΠ κος Karl - Heinz Lambertz (Bέλγος) τόνισε πως ο καλύτερος τρόπος να συνδεθεί κάποιος με τους πολίτες του είναι με το άνοιγμα στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς αυτό οδηγεί σε νέες και περισσότερες ευκαιρίες ( συνεργασία, τουρισμός, εμπόριο, κινητικότητα). Επεσήμανε πως μια πόλη σαν την Καλαμάτα θα ωφελούνταν σε μεγάλο βαθμό από την συμμετοχή της σε δίκτυα πόλεων μεσαίου μεγέθους ή σε δίκτυα που οργανώνονται γύρω από σχετικές θεματικές δράσεις (όπως είναι ο ιστορικός τουρισμός ή η αγροτική ανάπτυξη). Προσφέρθηκε μάλιστα το γραφείο του να προμηθεύσει λεπτομερείς πληροφορίες για αυτά τα δίκτυα και να διευκολύνει την επικοινωνία μαζί τους για να κινηθεί ο μηχανισμός ( να κυλήσει η μπάλα όπως χαρακτηριστικά είπε).
Ο 1ος Αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Γαλλίας με χαρτοφυλάκιο τα ευρωπαϊκά θέματα κος Christophe Rouillon μιλώντας ακριβώς με το ίδιο πνεύμα τόνισε τη σημασία της εξωστρέφειας για κάθε πόλη της Ε.Ε και γνωρίζοντας ότι είμαι υποψήφιος δήμαρχος είχε την καλοσύνη να αναφερθεί σε μερικές δράσεις που έκανε ο ίδιος για να εκλεγεί .
Ο κος Heijo Hofer, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Γερμανικών Πόλεων και Κοινοτήτων και μέλος του Περιφερειακού Κοινοβουλίου της Ρηνανίας Παλατινάτου έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη διοικητική ικανότητα του δήμου να συνδεθεί με άλλες πόλεις. Η οργάνωση ενός γραφείου Ευρωπαϊκών Σχέσεων είναι ένα αναγκαίο πρώτο βήμα. Πρότεινε επαφή με τον Dr Martin Nutzenberger (DstGB Brussels) που θα φανεί πολύ χρήσιμος στην καθιέρωση μιας πρώτης διοικητικής σύνδεσης με γερμανικές πόλεις, καθώς έχει πολλές ιδέες και γνωριμίες. Πρότεινε επίσης χαρτογράφηση των ελληνικών πόλεων που είναι αδελφοποιημένες με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ώστε να ανταλλάσσονται καλές πρακτικές και να διευρυνθούν οι επαφές.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.C
Πολιτισμός
Ο κος Sylvain Pasqua πρότεινε 4 τρόπους να αυξηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της Καλαμάτας στο χώρο του πολιτισμού:
ο δήμος μπορεί να αιτηθεί πόρους από το Leader σε σχέση με το δίκτυο των μεσαίου – μεγέθους πολιτιστικών και δημιουργικών πόλεων.
Θυμίζω ότι στις 30/08/2017 αναδείξαμε το γεγονός ότι η Καλαμάτα ανήκει ανάμεσα στις 168 επιλεγμένες πόλεις της Ευρώπης που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων .
τοπικοί πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν εύκολα να συνδεθούν με κάποιο από τα 25 ευρωπαϊκά δίκτυα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Creative Europe= Δημιουργική Ευρώπη. Αυτό που έχουν να κάνουν είναι να έρθουν σε επαφή με τον συντονιστή και να πληρώσουν την ετήσια συνδρομή (ο δήμος μπορεί να βοηθήσει να καλυφθεί το έξοδο)
η Καλαμάτα μπορεί να γίνει μέλος του δικτύου των υποψήφιων πόλεων ECOC που δεν πήραν τον τίτλο.
τα πολιτιστικά κτίρια μπορούν να υποστηριχθούν μέσα από πιλοτικά σχέδια για την κινητικότητα καλλιτεχνών (σε συντονισμό του ινστιτούτου Γκαίτε και της γαλλικής Alliance) που θα γίνει πακέτο του νέου προγράμματος μετά το 2021.

Αθλητισμός
Ο κος Yves Lelostecque περιέγραψε την αλματώδη αύξηση της ευρωπαϊκής υποστήριξης στον αθλητισμό από το τίποτα πριν το 2014, στα 19 εκατομμύρια το 2014, στα 45 το 2018, στα 59 το 2019 και στα 65 το 2020 μέσα από τα προγράμματα Erasmus+. Η κατηγορία του προγράμματος που μπορεί να αφορά, σε πρώτη φάση , την Καλαμάτα είναι η χρηματοδότηση του επονομαζόμενου Αθλητισμού Βάσης ( grassroot project), που χρηματοδοτείται με 60.000 ευρώ και έχει ρυθμό επιτυχίας 50%. Οι συνθήκες είναι αρκετά απλές: Τρεις ( 3 ) εταίροι από διαφορετικές χώρες (πολύ ανοιχτές συμμετοχές όπως σχολεία, πανεπιστήμια, αθλητικοί οργανισμοί , μη κυβερνητικές οργανώσεις , δήμοι κ.τ.λ.) επεξεργάζονται ένα καίριο θέμα (διαφθορά, βία στον αθλητισμό, κοινωνική ένταξη, βελτίωση της υγείας και σωματικής δραστηριότητας …). Εξήγησε επίσης πως είναι γρήγορο κι εύκολο να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες ανάμεσα στις 23 και 30 Σεπτέμβρη που είναι η ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού. Ή να παρακολουθήσουν το ετήσιο αθλητικό φόρουμ ή την ημέρα πληροφόρησης του αθλητισμού.
Εθελοντισμός
Ο κος Μιχάλης Μοσχοβάκος τόνισε το γεγονός ότι όταν πρόκειται για πολιτικές για τη νεολαία ,η Ευρώπη επιδιώκει τη σύνδεση σε τοπικό επίπεδο, γι’ αυτό διατίθενται πολλές ευκαιρίες για τους τοπικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των δήμων. Τα σημαντικότερα στοιχεία της πολιτικής για νέους είναι οι οργανισμοί νεολαίας, τα κέντρα νέων και νέων εργαζομένων. Στην Ελλάδα η πρακτική του νέου εργαζόμενου (που είναι κοντά σε δάσκαλο έξω από τάξη) δεν υπάρχει ακόμα. ( Η Ολλανδία είναι ένα καλό παράδειγμα όπου η διαδικασία αυτή γίνεται από το δήμο). Οι δήμοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, όπως την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την εγκαθίδρυση κέντρων νέων, την προώθηση της κινητικότητας, κεντρικές δράσεις για όλες τις γενιές .Προγράμματα αλληλεγγύης θα μπορούσαν να χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αλληλεγγύης. Εξάλλου το Erasmus+ χρηματοδοτεί κινητικότητα, στρατηγικές συνεταιρισμού και κεντρικές δράσεις.
Εκπαίδευση ενηλίκων
Η κα Χρυστάλλα Πετρίδου εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στις δράσεις του Erasmus+ διευκρινίζοντας κυρίως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των κεντρικών έναντι των αποκεντρωμένων δράσεων.
ΔΡΑΣΗ (Key Actions) 1 .Υποστηρίζει μόνο την κινητικότητα των εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων.
ΔΡΑΣΗ (Key Actions) 2 . Υποστηρίζει στρατηγικές συμμετοχές ανάμεσα σε τρεις (3) οργανισμούς (Δήμοι, Πανεπιστήμιο, επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα) είτε για προώθηση της καινοτομίας είτε για ανταλλαγή νέων πρακτικών.
ΔΡΑΣΗ (Key Actions) 3. Αφορά δράσεις της κεντρικής κυβέρνησης.
Όλοι οι επίτροποι τόνισαν:
Την αφθονία των ευκαιριών που έχουν οι δήμοι να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και να τα διεξάγουν με ευρωπαίους εταίρους.
Την σημασία δημιουργίας ενός γραφείου ευρωπαϊκών υποθέσεων μέσα στο δήμο για να γίνουν κατανοητές οι ευρωπαϊκές διαθέσιμες ευκαιρίες, οι προτεραιότητες της Ευρώπης, η μεθοδολογία των εφαρμογών, αλλά πρώτα και κύρια να υπάρξει δικτύωση με ιδρύματα και εταίρους ώστε να προχωρήσει ο δήμος σε επιτυχή προγράμματα.
Γενικό Συμπέρασμα :
Εξωστρέφεια της Καλαμάτας με πρωτοπόρες δράσεις του Δήμου για να γίνει πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Προοπτική της πόλης που θα της επιτρέψει να εδραιώσει ταυτόχρονα τη μοναδικότητα της ταυτότητάς της.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ :
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ Ή ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ ;
Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει όχι μόνο το εκλογικό σώμα αλλά και οι υποψήφιοι δήμαρχοι που προέρχονται από τους κόλπους της σημερινής δημοτικής αρχής είναι αν η Καλαμάτα χρειάζεται όραμα για να προχωρήσει μπροστά ή αν τα οράματα εμποδίζουν τη διαχείριση της καθημερινότητας όπως υποστήριζε, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα , ο κος Δήμαρχος. Εμείς πάντως τον θεωρούμε τυχερό που κληρονόμησε για παράδειγμα το όραμα του αείμνηστου Χρήστου Μαλαπάνη για τη δημιουργία του Μεγάρου Χορού και κατάφερε να το υλοποιήσει.
Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πόλη πρέπει να προχωρήσει ΜΠΡΟΣΤΑ με νέο όραμα για τον 21ο αιώνα. Εμείς ονειρευόμαστε μια πόλη ανοιχτή, εξωστρεφή, χωρίς αποκλεισμούς που θα απελευθερώσει τις δημιουργικές της δυνάμεις και θα προσφέρει στους πολίτες της.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας