ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ο φίλος υποψήφιος μας Πέτρος Παπαδόπουλος, είναι η ψυχή της προσπάθειας για την στήριξη της Μυρτούς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο κάνουν νέες εκδηλώσεις για να βοηθήσουν την Μυρτώ. Όσοι μπορούμε, ας σταθούμε δίπλα στην προσπάθεια τους.