ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Την Τετάρτη 17 Απριλίου, ο υποψήφιος δήμαρχος, με τον συνδυασμό «Καλαμάτα μπροστά», Βασίλης Κοσμόπουλος, με υποψηφίους συμβούλους επισκέφθηκαν φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στην πρωτοβάθμια συναντήθηκαν με τον Ανδρέα Κατσαούνη, στη δευτεροβάθμια με τον Γιώργο Σταματόπουλο και στο πανεπιστήμιο με τον Νίκο Ζαχαριά.
Για τα σχολεία τονίστηκε το θέμα της συμβολής του δήμου για ουσιαστική παρέμβαση και συμφώνησαν όλοι, ότι το θέμα δεν άπτεται μόνο της χρηματοδότησης, αλλά ενός πιο δίκαιου προγράμματος κατανομής και στήριξης, ώστε να ωφελούνται και οι σχολικές μονάδες πιο υποβαθμισμένων περιοχών.
Ο κ. Ζαχαριάς είπε ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένα άνοιγμα της πόλης προς τα έξω και φιλοδοξεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο.
Ο Βασίλης Κοσμόπουλος τόνισε ότι μπορεί να υλοποιηθεί σύζευξη Καλαμάτας με ευρωπαϊκές πόλεις σε θέματα ευρύτερης συνεργασίας, που μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους τομείς εκπαίδευσης και αυτό είναι ένας στόχος του συνδυασμού για τα επόμενα χρόνια και αποτελεί το όραμα του. Ο ίδιος το έχει εξασφαλίσει αυτό, μέσω του προγράμματος EAC, που προωθεί τα δίκτυα πόλεων.