ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Παρουσιάζοντας τον Στρατηγικό μας Σχεδιασμό για την Ανάπτυξη του Δήμου μας, τονίσαμε με έμφαση τη σημασία και την ανάγκη να μετατραπεί η Καλαμάτα σε «Έξυπνη Πόλη», με την ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις θα προσελκύουν τους νέους και θα δημιουργούν νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι η δημιουργία e-ΚΕΠ (Αυτοματοποιημένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη). Ειδικά μηχανήματα τύπου ΑΤΜ θα παρέχουν νυχθημερόν τη δυνατότητα στους πολίτες να ζητούν και να εκτυπώνουν δημοτική ενημερότητα , πιστοποιητικά δημοτολογίου και άλλα σχετικά έγγραφα, άμεσα, με εύκολο και απλό τρόπο. Η πιστοποίηση του πολίτη θα πραγματοποιείται με τη χρήση Κάρτας Δημότη.

Επιπρόσθετα οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν και να καταθέτουν δικαιολογητικά που χρειάζεται να γνωστοποιηθούν στο Δήμο. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κοινοποιούνται απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην κατάλληλη Διεύθυνση του Δήμου και ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί μέσω του e-ΚΕΠ να εκτυπώσει την απάντηση της αντίστοιχης Υπηρεσίας στο αίτημά του.

Σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα και στον οποίο οι Δήμοι καλούνται να παίξουν όλο και σημαντικότερο ρόλο, ο Δήμος μας οφείλει να είναι μεταξύ των πρωτοπόρων, οι οποίοι διαθέτουν την τεχνολογική πρόοδο στους ίδιους τους πολίτες (δημότες και επισκέπτες), καλυτερεύοντας την καθημερινότητά τους στο επίπεδο της διαβίωσης, της ευκολίας στην κίνηση και της οικονομίας.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός
kalamatatimes.gr