ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Την Δευτέρα, 6 Μαίου ο υποψήφιος δήμαρχος, με τον συνδυασμό «Καλαμάτα μπροστά», Βασίλης Κοσμόπουλος, με υποψηφίους του συνδυασμού του, επισκέφτηκε τη Σπερχογεία και συζήτησε θέματα που απασχολούν την περιοχή. Οι κάτοικοι τόνισαν ότι δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση.

Ο Βασίλης Κοσμόπουλος τόνισε, ότι η δική του θέση για τις τοπικές κοινότητες είναι η ξεχωριστή χρηματοδότησή τους από το δήμο και η δυνατότητα να παίρνονται αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση έργων που τους αφορούν.
Έτσι θα αποκτήσουν δυναμική και πρωτοβουλία τα τοπικά συμβούλια και θα έχουν ενεργό ρόλο στη ζωή κάθε περιοχής.
Σε περιοχές αγροτικού ενδιαφέροντος όπως η Σπερχογεία, θα βοηθήσει η δημιουργία γραφείου αγροτικής ανάπτυξης, με σκοπό τη συμπόρευση με τους αγρότες σε θέματα τεχνογνωσίας, ενημέρωσης και προώθησης τοπικών προϊόντων.
Σκοπός του είναι η συνεχής και ενεργή παρουσία του σε όλες τις περιοχές, δίνοντας τους ταυτόχρονα την ευκαιρία να αποφασίζουν και να οικοδομούν οι ίδιοι το μέλλον τους.